Om Ögonblicksbilder 2017

Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen, 14-16 april, 2017 Dingtuna Bygdegård.

Denna utställning bygger på mina impulser att lyfta kameran. Det har inte funnits någon tanke på vad som ska avbildas, innan jag tog kameran och gick. Ibland hittade jag motiv att avbilda, ibland så rörde jag inte ens kameran. De här bilderna är mina ögonblick, fångade i stunden. Helt utan planering, helt utan en tanke innan eller en idé om resultatet. Bara en impuls; just där och då.

Verklista Ögonblicksbilder

Till bilderna

Till startsidan