Om Väsen I och II 2018

Väsen I och II Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen  30-31 mars och
1 april, 2018 Dingtuna Bygdegård.

En utvidgad samling bilder som fortfarande är en lekfull utmaning till våra vänstra hjärnhalvor. Där finns förmågan att skapa begriplig verklighet av världen runt oss. Västra hjärnhalvan jobbar ständigt med att hitta det logiska och rationella, att se mönster och strukturer.

Dessa väsen upptäcktes av en slump, de väckte min nyfikenhet med sin ständiga föränderlighet. Motiven i bilderna kommer att växla ju längre du låter blicken vila i bilden. Vad eller vem du hittar i bilden, är beroende på vem du är och vilka erfarenheter du har med dig.

Till Verklista

Till Startsidan